جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 56435
  تاریخ انتشار : 5 مرداد 1393 12:45
  تعداد بازدید : 392

  در صورت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه، تامین اجتماعی محق به مطالبه آن است

  مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: درصورت خودداری کارفرما از ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده، سازمان تأمین اجتماعی می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.

  به گزارش ایسنا، مهرداد قریب با اعلام این مطلب افزود: کارفرما مکلف است طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی لیست و حق بیمه کارکنان خود مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد و درخصوص کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر تا آخرین روز 2 ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت کند.

  وی با اشاره به ماده 40 قانون تأمین اجتماعی درصورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، گفت: این سازمان درخصوص شرکت های حقوقی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نمی کنند، می تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات، حق بیمه کارکنان را تعیین کند یا هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به آن سال مالی که براساس آن حق بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده است، را مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه قرار دهد.

  قریب افزود: درصورتی که نتوان از دو طریق مذکور، به میزان تعداد کارکنان شاغل شخص حقوقی و دستمزد مربوطه دست یافت، این اختیار به سازمان داده شده که با بررسی کارشناسی و با درنظر گرفتن ظرفیت مندرج در پروانه فعالیت کارگاه یا حتی با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت های مشابه به تعداد کارکنان شخص حقوقی و صورت مزد یا حقوق آنها دست یابد.

  وی ادامه داد: در مواردی که کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند و از ارسال صورت مزد، حقوق و پرداخت حق بیمه خودداری کنند، سازمان تأمین اجتماعی باتوجه به گزارش بازرسان خود، تعداد کارگران شاغل و دستمزد پرداختی به آنان را صورت برداری و حق بیمه مربوطه را محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید.

  قریب اظهار کرد: پس از تعیین حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص شرکت های مدیون، کارفرمایان باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

  وی تصریح کرد: پس از محاسبه حق بیمه مراتب به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابلاغ و درصورت اعتراض آنان به مبلغ حق بیمه و یا تعداد افرادی که حق بیمه آنان مورد مطالبه قرار گرفته، مراتب در هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی و پس از قطعیت بدهی ، سوابق ایجادی مطالبه می شود.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28577126
اکنون :
60